MyAccount
Dell ממליצה על Windows.

תוכנית השותפים העסקיים של EMC Dell

כשתצטרף ל-Dell EMC Partner Program, תראה שהעבודה בשיתוף פעולה עם Dell EMC היא מהלך פשוט וחכם עבור העסק שלך.​ Dell EMC מציעה כלים ומשאבים חשובים שיסייעו לצמיחה של העסק שלך.  פשטות, יכולת חיזוי ורווחיות הן העקרונות שעליהם מושתתת תוכנית השותפים העסקיים של Dell EMC והן היסוד המניע את כל מה שאנחנו עושים כדי לספק תוכנית שותפים עסקיים ברמה עולמית.  עיין במדריך להשתתפות בתוכנית להלן כדי לקבל ​סקירה כללית מקיפה על פרטי התוכנית.

מדריכים ל-Dell EMC Partner Program​

אם ברצונך להשתתף בתכנית השותפים של Dell EMC, עליך למלא טופס ההרשמה להלן.

בטופס הבקשה שלך, אנו מבקשים שתנקוב בשם של מפיץ נותן חסות לאישור. בעת בחירת מפיץ נותן חסות, ודא שכבר יש לך יחסי עבודה עם מפיץ זה כדי שהוא יוכל להבטיח שמירה על הסטנדרטים הגבוהים שלנו למצוינות ולאשר את התאמתך לתכנית השותפים של Dell EMC. הבקשה שלך תועבר למפיץ נותן החסות שבחרת. אם הוא לא יאשר, אזי לצערנו לא נוכל להמשיך לטפל בבקשתך. תקבל הודעה אם החברות שלך אושרה או נדחתה.

שלבים דרושים:

  • מלא את הטופס שלהלן.
  • בקשתך תיבחן על ידי הצוותים הפנימיים שלנו.
  • לאחר סיום הטיפול בבקשתך, תקבל פרטי כניסה ותוענק לך גישה לפורטל השותפים של Dell EMC.

במקרים מסוימים, ייתכן שיידרש מידע נוסף כדי לעמוד בדרישות ההתאמה לתכנית השותפים של Dell EMC. במקרה זה אנו ניצור אתך קשר להמשך טיפול.

הערה חשובה!

*לצורך הרישום, השתמש בכתובת דוא"ל עם הדומיין של החברה שלך. בקשות הרשמה עם דומיינים שאינם של החברה (כמו למשל Gmail/Hotmail/Yahoo) עלולות להידחות.

לפני ההחלה, ודא שיש ברשותך אתר אינטרנט פעיל

עם ההרשמה, אתה מסכים לקבל מידע (בדוא"ל, בטלפון ובדואר רגיל) בנוגע לקשר שלך עם תכנית Dell EMC.

לקבלת סיוע בהרשמה, פנה אל  EMEA.DellEMC.PartnerOnboarding@dell.com

 

Skip navigation links