Kaydolun
Dell, Windows ürününü önerir.
Skip navigation links
 

​Dell EMC İş Ortağı Programı

Dell EMC Partner Program’a katıldığınızda Dell EMC ile birlikte çalışmanın işletmeniz için kolay ve akıllıca bir hamle olduğunu göreceksiniz.​ Dell EMC, işlerinizi büyütmenize yardımcı olacak değerli araçlar ve kaynaklar sunar.  Basitlik, Öngörülebilirlik ve Kârlılık, Dell EMC İş Ortağı Programı'nın esaslarıdır ve birinci sınıf İş Ortağı Programı sunmak için yaptığımız her şeyde bu esaslara göre hareket ederiz.  Program detayları hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki program kılavuzunu inceleyin.

Dell EMC Partner Program Kılavuzları

Dell EMC Ýþ Ortaðý Programý'na katýlmak istiyorsanýz aþaðýdaki kayýt formunu doldurmanýz gerekir.

Baþvurunuzda, onay için bir sponsor daðýtýmcý belirlemenizi rica ediyoruz. Sponsor daðýtýmcý seçerken, yüksek mükemmellik standartlarýmýzý saðlayabilmeleri ve Dell EMC Ýþ Ortaðý Programýna katýlýmýnýzý onaylayabilmeleri için lütfen bu daðýtýmcýyla halihazýrda bir iþ iliþkiniz olduðundan emin olun. Baþvurunuz, belirlediðiniz sponsor daðýtýmcýya iletilecektir. Baþvurunuz, sponsor daðýtýmcý tarafýndan kabul edilmezse baþvuru iþlemlerinize ne yazýk ki devam edemeyiz. Üyeliðinizin kabul edildiðine veya reddedildiðine dair bir bildirim alacaksýnýz.

Tamamlamak için adýmlar:

  • Lütfen aþaðýdaki formu doldurun.
  • Baþvurunuz, dahili ekiplerimiz tarafýndan gözden geçirilecektir.
  • Baþvuru iþlemleriniz tamamlandýðýnda, oturum açma bilgileriniz gönderilecektir ve Dell EMC Ýþ Ortaðý Portalý'nýza eriþim hakký sahibi olacaksýnýz.

Bazý durumlarda, Dell EMC Ýþ Ortaðý Programý uyum gerekliliklerini karþýlamak için daha fazla bilgi gerekebilir. Bu durumda, bazý ayarlamalar yapmak için sizinle iletiþime geçeceðiz.

Önemli Not!

*Lütfen kayýt için þirketinizin etki alaný e-posta adresini kullanýn. Kurumsal olmayan etki alanlarýyla (örneðin Gmail/Hotmail/Yahoo gibi) yapýlan kayýtlar reddedilebilir.

Başvurmadan önce lütfen etkin bir web siteniz olduğundan emin olun.

Kayýt olarak, Dell EMC Programý iliþkinizle ilgili bilgi almayý (e-posta, telefon veya posta yoluyla) kabul etmiþ olursunuz.

Kayýt iþlemleriniz hakkýnda yardým almak için lütfen EMEA.DellEMC.PartnerOnboarding@dell.com adresiyle iletiþime geçin